Κόλλα ταχείας συγκολλήσεως και γεμιστικό κόλλας για να ενισχύσετε τις ευαίσθητες συνδέσεις με ανόμοιες και ανώμαλες επιφάνειες.

  • ΓΡΗΓΟΡΑ
  • ΣΤΑΘΕΡΑ
  • ΣΙΓΟΥΡΑ
Brand

Προβλήθηκαν πρόσφατα