Ερασιτεχνική μεταλλική μάσκα προστασίας με σίτα

6.18

Ερασιτεχνική μεταλλική μάσκα προστασίας με σίτα.