Το ηλεκτρονικό κατάστημα ergaleiopolis.gr εφαρμόζoντας με αυστηρότητα:

  • τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚΠΔ 131/2003),
  • καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν 2551/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί από τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ,

δηλώνει υπεύθυνα πως δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση και δημοσίευση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η αποθήκευση και συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται μόνο για τη δρομολόγηση της παραγγελίας σας και την ενημέρωση σας μέσω των υπηρεσιών  newsletter, sms ,viber, messenger και φυσικά κατόπιν της δική σας αποδοχή. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το ergaleiopolis.gr .